Main content

Prodajni pogoji

SPLOŠNI POGOJI PRODAJE

ZA SPLETNO MESTO www.kiehls.si

Velja od 19.7.2021

Te splošne pogoje prodaje in pogodbenega razmerja med družbo Kiehl's in kupcem ureja slovenska zakonodaja.  V primeru spora si morata stranki prizadevati za izvensodno poravnavo, preden sprožita kakršen koli postopek na sodišču.

PRAVNO OBVESTILO

URL: https://www.kiehls.si  

Objavila družba L’Oreal Adria doo, s sedežem na naslovu Slavonska avenija 1c, Zagreb, Slovenija, registrirana v registru trgovin in podjetij pod številko OIB: 30287711860, MBS: 080429417, z registriranim osnovnim kapitalom v višini 1.000.000,00 HRK, ki deluje v imenu svoje blagovne znamke Kiehl's in na ozemlju Republike Slovenije posluje prek svoje podružnice L'Oréal Adria, Podružnica v Sloveniji. Sedež se nahaja na naslovu Letališka cesta 29C, 1000 Ljubljana, Slovenija.

Identifikacijska številka za DDV: HR30287711860

Storitev za stranke: +386 1 580 09 86 *cena je obračunana po ceniku operaterja

Kontakt – e-pošta: [email protected]

Vodja objav (Directeur de la publication): Vanya Panayotova

Gostitelj: Družba Salesforce.com France S.A.S, registrirana v Parizu s številko podjetja: 483 993 226 RCS Pariz, sedež: 3 Avenue Octave Gréard 75007 Pariz – Francija, izdani osnovni kapital: 37.000 €, registracijska številka za DDV FR76483993226

Dobrodošli na spletnem mestu www.kiehls.sispletno mesto«).

Prosimo, da natančno preberete te splošne pogoje prodaje (»SPP«) ter pogoje za uporabo spletnega mesta (na voljo tukaj) in pravilnik o zasebnosti (na voljo tukaj), ki urejajo vaše brskanje na spletnem mestu ter naše razmerje z vami v primeru, da prek spletnega mesta naročite izdelke in/ali povezane storitve (»izdelki«).

V skladu z uporabo v teh SPP izraza »vi« ali »kupec« pomenita osebo, ki brska po spletnem mestu in/ali naroči izdelke prek spletnega mesta. »Mi« ali »prodajalec« pomeni podjetje, opredeljeno v zgornjem pravnem obvestilu. Kupec in prodajalec sta v nadaljevanju skupaj poimenovana »stranki«, posamezno pa »stranka«.

Kakršno koli naročilo izdelka, ki je v ponudbi na spletnem mestu, zahteva, da sprejmete in se izrecno strinjate s temi SPP, tako da med postopkom naročila označite zadevno polje.

Ti SPP veljajo zgolj za izključitev katerih koli in vseh pogojev prodaje, ki se nanašajo na prodajo v maloprodajnih trgovinah oziroma prek drugih distribucijskih ali tržnih kanalov.

V skladu z veljavno zakonodajo in predpisi je tukaj opredeljeno, da potrditev nakupa, kot je opredeljeno v teh SPP, velja kot e-pogodba med strankama in veljavno dokazilo med pogodbenicama o celotnem naročilu in vseh zapadlih zneskih, ki jih je treba poravnati po takem naročilu.

 

 

VSEBINA

1.            POGOJI NAKUPA.. 3

2.            IZDELKI – CENE.. 3

a)            Izdelki 3

b)            Cene. 3

c)           Uporabniške ocene in komentarji 4

3.            SHRANJEVANJE IN POTRDITEV NAROČILA.. 4

a)            Pogoji naročila. 4

b)            Potrditev naročila. 5

c)           Dokazila o naročilu. 5

4.            PLAČILO.. 5

5.            DOSTAVA IN PREJEM.. 6

a)            Pogoji dostave. 6

b)            Obdobje dostave. 6

c)           Pozna dostava. 6

d)           Prejem.. 6

6.            PRAVNA JAMSTVA.. 7

7.            PRAVICA DO ODSTOPA.. 8

8.            MEDIACIJA.. 8

a)            Osebni podatki 8

b)            Piškotki 9

9.            RAZNO.. 9

a)            Višja sila. 9

b)            Delna neveljavnost. 9

c)           Celotne SPP.. 9

d)           Dopolnila SPP.. 9

e)            Pravo, ki ureja SPP.. 9

 

 1. POGOJI NAKUPA

Vsi izdelki, ki so na voljo prek spletnega mesta, so namenjeni izključno posameznikom, ki (i) so odrasli (oziroma, če so mladoletni, so jih zakoniti zastopniki ustrezno pooblastili za oddajo naročila na spletnem mestu), in so popolnoma pravno sposobni oddati naročilo prek spletnega mesta.  Pridružujemo si pravico, da občasno zahtevamo, da predložite identifikacijski dokument, s katerim dokazujete svojo starost in/ali omenjeno pooblastilo zakonitega zastopnika.  Pridružujemo si pravico, da se ne odzovemo na naročilo in/ali iz baze podatkov o kupcih/potencialnih kupcih izključimo kupca, ki ne izpolnjuje takšne zahteve oziroma ne izpolnjuje zahtev iz tega razdelka.

.  Prav tako je navedeno, da lahko kateri koli kupec naroči do največ pet (5) enakih izdelkov na naročilo. 

 1. IZDELKI – CENE
 1. Izdelki

Izdelki, ki so za prodajo na voljo na spletnem mestu, morajo biti prikazani na spletnem mestu na datum, ko kupec brska po spletnem mestu.

Kupec je s tem obveščen, da se lahko fotografije in jezik, ki sta uporabljena za prikaz izdelkov, sčasoma spremenita.

 1. Nerazpoložljivost izdelka

Če izdelek ni na voljo, morate biti o tem obveščeni:

−          v postopku naročila: prikazano bo obvestilo z informacijo, da želeni izdelek trenutno ni na voljo, ali

−          po potrdilu naročila in pred dostavo po e-pošti.

Če je naročnik pred tem potrdil naročilo, mora biti obveščen o možnosti, da (i) prejme dostavo samo dela svojega naročila brez izdelkov, ki morda niso na voljo na datum naročila, ali (ii) prekliče celotno naročilo.

Kupec mora potem v oseminštiridesetih (48) delovnih urah (z izjemo konca tedna ali državnih praznikov) po prejemu informativne e-pošte od prodajalca v skladu s postopkom, ki ga priporoča prodajalec, potrditi, da se je odločil za:

−             preklic celotnega naročila ali

−          dostavo dela naročila pod posebnimi pogoji, ki jih lahko navaja kupec.

Če se kupec po navedenih oseminštiridesetih (48) urah ne odzove na zahtevo, ki jo pošlje prodajalec v skladu s postopkom, ki ga določi prodajalec, bo kupcu poslano in dostavljeno delno naročilo po standardni tarifi za dostavo, navedeni v tabeli v spodnjem razdelku »Cene«.  Cena naročila mora biti nato zmanjšana za nerazpoložljive izdelke.  Če je bila cena takoj po kupčevi oddaji naročila zaračunana v celoti, mora prodajalec kupcu povrniti del cene, ki je povezana z nerazpoložljivimi izdelki, in sicer najkasneje v štirinajstih (14) dneh po prodajalčevem obvestilu o nerazpoložljivosti izdelka, plačani znesek pa mora biti vrnjen na bančni račun, ki ga navede kupec.

Če kupec zahteva preklic celotnega naročila, znesek naročila ni povrnjen v gotovini.

Če je bilo kupčevo plačilo v celoti gotovinsko plačano takoj po oddaji naročila, mora prodajalec kupcu povrniti plačani znesek najkasneje v štirinajstih (14) dneh po prejemu zahteve za preklic naročila,

plačani znesek pa mora biti vrnjen na bančni račun, ki ga navede kupec.

.

 1. Cene

Cene morajo biti v evrih (EUR).  Cene vključujejo vse popuste in DDV, kot velja na dan naročila.  Vse spremembe veljavnih stopenj DDV se odražajo na cenah izdelkov.

Spodaj navedene cene ne vključujejo stroškov obdelave ali dostave, ki so določeni pred potrditvijo naročila in zaračunani kot dodatni stroški.  Navedeni stroški morajo biti zaračunani za vsako naročilo v zneskih, ki so navedeni v spodnji tabeli:

VRSTA DOSTAVE

STROŠEK NA NAROČILO

Standardna

 • Za naročila nad 50,00 EUR je dostava brezplačna.

Standardna

 • Za naročila pod 50,00 EUR strošek dostave znaša 3,00 EUR na naročilo.

Da preprečimo kakršne koli dvome: za naročila nad 50,00 EUR je dostava brezplačna.

Tukaj je določeno, da so promocije, ki so lahko dodeljene kot kuponi za popust, veljavne v določenem obdobju veljavnosti in se ne seštevajo z drugimi popusti, kar ne velja za darilo s promocijami ob nakupu.

Prodajalec si pridružuje pravico, da občasno spremeni cene, pod pogojem, da se izdelki zaračunavajo na podlagi cenika, kot velja ob registraciji naročila.

 1. Uporabniške ocene in komentarji

Pravico imate, da vsak izdelek ocenite in podate mnenje o njem.  Prav tako si lahko ogledate ocene in priporočila drugih uporabnikov.  Ocene in priporočila, navedena za vsak izdelek, odražajo povprečne ocene in priporočila, ki jih podajo tisti uporabniki, ki so odgovorili na vsako vprašanje v skladu z zadevno osebno odgovornostjo.  Ocene in priporočila prodajalca pod nobenim pogojem pogodbeno ne zavezujejo.

Zvezdice, prikazane ob katerem koli izdelku na spletnem mestu, odražajo povprečne ocene ob katerem koli času, ki so jih dodelili uporabniki, ki so izrazili svoje mnenje o takšnem izdelku na našem spletnem mestu, zato se lahko iz dneva v dan razlikujejo.

 1. SHRANJEVANJE IN POTRDITEV NAROČILA
 1. Pogoji naročila

Za oddajo naročila mora kupec najprej dostopati do spletnega mesta.

Kupec si lahko nato ogleda različne izdelke, ki so naprodaj na dan, ko brska po spletem mestu, in izbere svoje izdelke, tako da (i) brska po različnih kategorijah izdelkov ali (ii) neposredno vtipka ime izdelka v iskalnik ali (ii) klikne na stran na zemljevidu spletnega mesta na dnu vsake strani in tako dostopa do celotnega nabora izdelkov.

Med brskanjem po spletnem mestu lahko kupec, če želi, odda naročilo s klikom na namenski gumb za dodajanje izdelka v nakupovalno košarico.

Ko konča, mora kupec videti število izdelkov v nakupovalni košarici.  Tukaj je navedeno, da je vsebina nakupovalne košarice lahko predmet poteka seje.

Kupec lahko nato nadaljuje z brskanjem ali klikne na nakupovalno košarico in si ogleda prikaz vsebine košarice z vsemi naročenimi izdelki, vključno z glavnimi lastnostmi izdelka, skupnim zneskom naročila, plačilom in podrobnostmi dostave, obdobjem dostave, stroški in morebitne omejitve dostave ter pravice in pravna jamstva, ki so kupcu na voljo.

Kupec se lahko pomakne nazaj, dopolni, spremeni ali prekliče zadevno naročilo, dokler ga dokončno ne potrdi.  Če želi kupec izbrati dodatne izdelke, lahko nadaljuje z brskanjem po spletnem mestu z zagotovilom, da bodo izbrani izdelki ostali v njegovi nakupovalni košarici.

Ko konča z izbiranjem izdelkov, jih kupec lahko naroči s potrditvijo naročila, tako da klikne na zadevni gumb.  Prikaže se nova stran, na kateri mora kupec:

−          vnesti uporabniško ime (e-poštni naslov) in geslo, če je že registriran na spletnem mestu,

−          če kupec še ni registriran na spletnem mestu, lahko izbira med dvema možnostma; (i) pred nakupom se registrira ali (ii) nakupuje kot gost brez registracije. V vsakem izmed navedenih primerov bo kupec moral natančno izpolniti obrazec z osebnimi podatki, tako da v obvezna polja vnese podatke, vključno s priimkom, imenom, e-poštnim naslovom, poštnim naslovom za račun.

Kupec se strinja, da bo obrazec izpolnil pravilno.  Kupec potrjuje, da se podatki, ki jih razkrije prodajalcu, in so shranjeni v IT-sistemih prodajalca ali njegovega podizvajalca, pravilni in predstavljajo veljavno dokazilo o njegovi identiteti.  Ravnanje z navedenimi osebnimi podatki ureja pravilnik o zasebnosti, ki je na voljo tukaj

Ko kupec preveri vsebino svojega naročila, mora:

−             klikniti na namenski gumb za dostop do plačila naročila, kot je določeno v pogojih, ki so predstavljeni v teh SPP;

−             klikniti na namenski gumb, da spremeni svojo nakupovalno košarico in/ali osebne kontaktne podatke.

Pred klikom na namenski gumb za dostop do plačila svojega naročila mora kupec najprej prebrati te SPP in potem potrditi, da se strinja s temi SPP, tako da dokonča potrditev sprejema, ki se zahteva na spletnem mestu (npr. s klikom na potrditveno polje).

Ko kupec sprejme te SPP, se odpre namenska stran za plačilo naročila.  Vsa naročila, navedena v tem sporazumu, vsebujejo obveznost plačila, kar pomeni, da oddaja naročila od kupca zahteva, da opravi plačilo.

Kupec mora nato nadaljevati na plačilo za svoje naročilo v skladu s pogoji, navedenimi v teh SPP.

Če kupec izbere plačilo s kreditno kartico, mora biti kupec, v skladu z razdelkom 4 spodaj, samodejno povezan z e-gotovinskim strežnikom ponudnika plačilnih storitev.  Strežnik ponudnika plačilnih storitev mora biti zaščiten s šifrirnim postopkom SSL (Secure Socket Layer), ki je namenjen čim bolj učinkoviti zaščiti vseh podatkov, povezanih z načinom plačila, ter zagotavljanju, da bančni podatki kupca nikoli ne preidejo skozi prodajalčev IT-sistem.  Prodajalec tako ne prevzema nobene odgovornosti.

Prodajalčeve računalniško vodene evidence oziroma drugi zabeleženi podatki predstavljajo veljavno dokazilo o vseh transakcijah, opravljenih med prodajalcem in kupcem.

 1. Potrditev naročila

Po potrditvi naročila in potrditvi zadevnega plačila v skladu s spodnjimi pogoji, se mora prikazati povzetek naročila, ki ga je mogoče natisniti in prenesti, vključno, vendar ne omejeno na referenco naročila.

Prodajalec mora nemudoma poslati e-pošto s potrditvijo naročila na e-poštni naslov, ki ga navede kupec, vključno, vendar ne omejeno na naslednje informacije:

−    prodajalčeva identiteta in kontaktni podatki;

−    referenca naročila v skladu z registracijo po oddaji naročila;

−    povzetek naročila in glavne lastnosti izdelka;

−    skupni znesek naročila z vključenimi davki;

−    pravice in pravna jamstva, ki so na voljo kupcu;

−    potrditev plačila;

−    ti splošni pogoji uporabe.

Prodajalec mora ohraniti naziv naročenih izdelkov, dokler prodajalec v celoti ne prejme plačila za ceno in morebitne dodatne stroške, vključno s stroški pošiljanja.  V primeru neplačila se kupec strinja, da bo prejete izdelke na lastne stroške na zahtevo vrnil prodajalcu.

Za namen zaščite prodajalca pred kakršnimi koli zlorabami goljufov in v primeru, da prodajalec ali ponudnik spletnih plačilnih storitev sumi, da je naročilo goljufivo, si prodajalec pridružuje pravico, da od kupca (pred obdelavo naročila) zahteva dodatna dokumentirana dokazila (vključno z osebno izkaznico kupca), da preveri, ali gre za prevaro ali ne.

Če se kupec ne odzove v petnajstih (15) dneh po zahtevi, ki jo posreduje prodajalec ali ponudnik storitve spletnih plačil, je naročilo preklicano in prodajalec ne unovči nobenega plačila.  Če je bilo plačilo za naročilo že unovčeno, ga mora prodajalec povrniti v štirinajstih (14) dneh po koncu zgoraj navedenega obdobja, in sicer z uporabo enakega načina plačila, kot ga je uporabil kupec.

 1. Dokazila o naročilu

Prodajalec in kupec se izrecno strinjata, da e-pošta predstavlja veljavno dokazilo med strankama, kot tudi sistemi samodejnega beleženja na spletnem mestu, zlasti kar zadeva vrsto in datum naročila.

Kupec lahko v skladu z običajnimi zakonskimi predpisi, če to določajo, dostopa do elektronske pogodbe, sklenjene med kupcem in prodajalcem, če se obrne na službo za stranke tukaj in navede vse podatke, ki so potrebni za ta namen, vključno s številko naročila in svojimi kontaktnimi podatki.

 1. PLAČILO

Naročilo se smatra za oddano v trenutku, ko prodajalec kupca bremeni za znesek naročila.

Znesek, ki ga plača kupec, mora biti enak znesku, ki je naveden na potrditvi naročila, kot je prikazana na zadevnem spletnem mestu in jo prodajalec kasneje pošlje kupcu.

Kupec ima na voljo različne načine plačila, potem ko svoje naročilo potrdi v skladu z zgornjim postopkom.

Plačilo je mogoče:

−    po oddaji naročila prek spleta s kreditno kartico (Visa Online, Visa Electron, Maestro/Maestro International, Amex, MasterCard) in plačilom Apple Pay.

Prodajalec ne sme odobriti naročila, če in dokler (i) se kupec ne strinja s SPP; (ii) veljavnost plačila ni preverjena in potrjena; (iii) kupcu ni bila poslana potrditev prejema naročila.

V vsakem primeru si prodajalec pridružuje pravico, da zavrne naročilo ali dostavo v primeru (i) preseganja omejitev, opredeljenih v pogojih nakupa; (ii) obstoječega spora s kupcem; (iii) neplačila celotnega ali dela naročila, ki ga odda kupec; (iv) ko banka zavrne avtorizacijo plačila s kreditno kartico; (v) neplačila ali delnega plačila.

 1. DOSTAVA IN PREJEM
 1. Pogoji dostave

Ko je naročilo pripravljeno, mora biti odpremljeno na poštni naslov, ki ga je kupec navedel ob naročilu.

Izdelki morajo biti poslani po pošti ali s posebnim ponudnikom storitve (odvisno od primera in/ali glede na izbrano možnost dostave) (v nadaljevanju »dostavljavec«).  Če kupca ni doma, mora dostavljavec pustiti obvestilo o pošiljki v nabiralniku.  Kupec mora nato stopiti v stik z dostavljavcem in se dogovoriti o novem datumu dostave.  Toda če kupec ne stopi v stik z dostavljavcem, mora slednji opraviti še dva poskusa dostave na dan in ob uri, ki ju določi dostavljavec.

Kupec je s tem obveščen, da mora dostavljavec vsak paket hraniti 5 dni od prvotnega poskusa vročitve.

 1. Obdobje dostave

Naročilo ne sme biti odpremljeno, če ni pravočasno obdelano.

Ko je naročilo obdelano, morajo biti ustrezni izdelki odpremljeni, dostavljavec pa jih mora dostaviti v navedenih časovnih obdobjih:

− v največ 3 delovnih dnevih.

Delovni dnevi so dnevi, ki niso konec tedna in prazniki.

Naročilo mora biti v vsakem primeru zaključeno najkasneje v tridesetih (30) dneh od dneva po datumu, ko je kupec potrdil svoje naročilo, ki je predmet popolnega plačila cene in je skladno z nakupnimi pogoji, opredeljenimi v razdelku s pogoji nakupa v teh SPP.

Če dostava ni opravljena do navedenega roka, ima kupec pravico preklicati svoje naročilo v skladu s pogoji, ki so navedeni v razdelku o pozni dostavi.

 1. Pozna dostava

V primeru zamude pri dostavi (tj. po določenem roku dostave ali, če tega ni, po največ tridesetih (30) dneh po potrditvi naročila), mora kupec prodajalca nemudoma obvestiti o tej zamudi s klikom tukaj tako da prodajalec lahko opravi poizvedbe pri dostavljavcu.

Če je naročilo pridobljeno med navedenimi poizvedbami, se takoj preusmeri na kraj dostave, določen v naročilu.  Če pa je izguba naročila potrjena v skladu z navedenimi poizvedbami, prodajalec na lastne stroške izdelek odpošlje kupcu ali, če trajno ni na voljo, povrne vse zneske, ki jih kupec plača (vključno s stroški dostave), pri čemer se ti zneski vrnejo na bančni račun, ki ga navede kupec.

.

V katerem koli primeru pozne dostave, ki presega deset (10) delovnih dni, potem ko kupec po e-pošti obvesti o zamudi, ki ni posledica višje sile, mora kupec imeti možnosti, da svoje naročilo prekliče, tako da o tem obvesti storitev za stranke s klikom tukaj.

Če kupec izkoristi to možnost v skladu s pogoji, navedenimi v razdelku 5.c, prodajalec ne sme unovčiti cene naročila.

Če je bilo plačilo za naročilo že unovčeno, mora prodajalec povrniti celoten znesek, ki ga je plačal kupec (vključno s stroški dostave), pri tem pa mora uporabiti enak način plačila kot kupec. Vračilo mora biti opravljeno v štirinajstih (14) dneh po prejemu obvestila o preklicu, izključene pa so druge oblike povračila.

 1. Prejem

Dostava se smatra za opravljeno, takoj ko dostavljavec kupcu oziroma tretji osebi, ki jo imenuje kupec, zagotovi razpoložljivost izdelkov.  Kupec je odgovoren za pregled skladnosti in integritete dostavljenih izdelkov takoj po njihovem prejemu.

Kakršno koli napako/pomislek v času dobave (vključno s pozno dostavo, manjkajočim ali poškodovanim izdelkom) mora kupec v celoti in natančno zabeležiti na dobavnico, ki jo izda dostavljavec ob dostavi izdelkov, in/ali na podlagi potrditve s priporočeno pošto dostavljavcu v osmih (8) dneh po prejemu naročila.

O takšnih pomislekih je treba istočasno in nemudoma poročati prodajalčevi službi za stranke tukaj, pri tem pa je treba priložiti kopijo zahtevka, ki je bil poslan dostavljavcu.

 1. PRAVNA JAMSTVA
 1. Opis pravnih jamstev

V skladu z veljavnim zakonom je prodajalec dolžan dostaviti izdelek v skladu z naročilom, ki ga odda kupec, in je odgovoren za pomanjkanje skladnosti, ki je mogoča ob dostavi izdelka.

Za namene skladnosti po pogodbi mora izdelek:

1°     biti primeren za uporabo, ki jo je na splošno mogoče pričakovati od podobnega izdelka, in, kjer je mogoče:

 • se ujemati z opisom, ki ga navede prodajalec, ter imeti enake lastnosti kot izdelek, ki je kupcu predstavljen kot vzorec ali model;

 • imeti lastnosti, ki jih kateri koli kupec lahko upravičeno pričakuje na podlagi javnih izjav prodajalca, proizvajalca ali njegovega predstavnika, vključno z oglaševanjem ali označevanjem;

2°     izpolnjevati takšne specifične lastnosti, ki so lahko opredeljene s skupnim sporazumom med strankama, oziroma biti primeren za vsako specifično uporabo, ki jo kupec lahko išče in razkrije ter prodajalec sprejme.

 1. Postopek

Če dobavljeni izdelki niso skladni z izdelki, ki jih je naročil kupec, ali imajo skrite napake, mora kupec poslati e-pošto prodajalčevi službi za stranke, tako da klikne tukaj in obvesti o neskladnosti izdelka oziroma njegovih skritih napakah.

Prodajalčeva služba za stranke mora potrditi prejem kupčeve zahteve in potrditi postopek, ki bo sledil.  Po prejemu navodil od prodajalčeve službe za stranke, mora kupec izdelke, ki so neskladni oziroma imajo skrite napake, vrniti prodajalcu na spodnji naslov:

 • Frogman s.r.o. / 26614H, Spodnja Nova Ves 47, 2310 Slovenska Bistrica, Slovenija

z obvezno navedbo izdelkov, ki jih je treba vrniti, na kopiji računa.

Takšni izdelki morajo biti vrnjeni (i) v celoti, neuporabljeni in v nedotaknjeni originalni embalaži; (ii) kolikor je mogoče z originalnim ovojem in obrazcem za vračilo ter kopijo računa.

Prav tako prodajalec ne bo sprejel paketov, ki so tovorno odposlani.  Vsako tveganje, povezano z vrnjenimi izdelki, nosi kupec.

Po prejemu izdelkov, ki domnevno niso skladni oziroma imajo skrite napake, prodajalec preveri izdelke, da ugotovi njihovo skladnost ali neskladnost.  Podobno lahko prodajalec opravi test kakovosti izdelkov, ki jih je kupec vrnil, da preveri, ali so vrnjeni izdelki dejansko originalni izdelki.  S tem je določeno, da je treba navedena preverjanja opraviti v najkrajšem možnem času in najkasneje v tridesetih (30) dneh.

 1. Vsebina pravnih jamstev

Če je potrjena neskladnost izdelkov ali je ugotovljena skrita napaka:

Kupec mora imeti možnost izbire med popravilom in zamenjavo izdelka, znižanjem cene nakupa ali povrnitvijo plačila.  S tega vidika je kupec (i) upravičen, da sproži dejanje v 2 mesecih od dne, ko opazi pomanjkljivost, vsekakor pa ne kasneje kot v dveh (2) letih po dostavi izdelka; (ii) izvzet iz bremena, da dokaže obstoj neskladnosti izdelka v obdobju šestih (6) mesecev po njegovi dostavi.

 1. PRAVICA DO ODSTOPA
 1. Obvestilo o odstopu za prodajalca

Kupec ima pravico do odstopa, ki jo lahko uveljavlja v obdobju osemindvajsetih (28) dneh, ne da bi moral podati kakršen koli razlog ali plačati kazen pod pogojem, da prevzame vse stroške vračila.  Navedeno obdobje odstopa poteče v obdobju osemindvajsetih (28) dni, ki začne teči dan po datumu, ko kupec ali katera koli tretja oseba, ki ni dostavljavec, fizično prevzame izdelke.

Če je kupec v enem naročilu naročil več izdelkov oziroma so bili izdelki dobavljeni v več delih, obdobje odstopa ne začne teči, dokler kupec ali tretja oseba, ki ni dostavljavec, fizično ne prevzame zadnjega izdelka ali zadnjega dela dostave.

Kupec uveljavlja svojo pravico do odstopa tako, da prodajalca obvesti o takem odstopu z uporabo katere koli nedvoumne izjave v navedenem odstopnem roku, vključno z obvestilom:

(i)            po pošti na naslednji naslov: L'Oreal Adria d.o.o., Slavonska avenija 1c, 10000 Zagreb

(i)            po e-pošti na naslednji naslov: [email protected]

Kupec lahko po svoji izbiri tudi izpolni in pošlje obrazec o odstopu, ki ga je mogoče prenesti tukaj, in/ali oddati na spletu – prek e-poštnega naslova: [email protected] ali po navadni pošti: : L'Oreal Adria d.o.o., Slavonska avenija 1c, 10000 Zagreb .  V takšnem primeru mora prodajalec po prejemu takšnega obrazca potrditi prejem zahteve, tako da pošlje e-pošto.

Obdobje odstopa se smatra za sprejeto, če je kupec poslal obvestilo o pravici do umika v navedenem obdobju umika.

 1. Vračilo preklicanih izdelkov

V skladu s kupčevim obvestilom o odstopu mora kupec vrniti izdelke prodajalcu v celoti, nerabljene, v nedotaknjeni originalni embalaži in kolikor je mogoče z originalnim ovojem in obrazcem za vračilo ter kopijo računa brez nepotrebnega zamika in najkasneje v štirinajstih (14) dneh po obvestilu o umiku.  Navedeno časovno obdobje velja za izpolnjeno, če so izdelki vrnjeni v obdobju štirinajstih (14) dni od preklica.

Z obvezno navedbo številke naročila, številke EAN izdelka in količine izdelka, ki ga je treba vrniti, iz računa, prejetega z izdelkom, izdelke pošljite na naslednji naslov:

 • Frogman s.r.o. / 26614H, Spodnja Nova Ves 47, 2310 Slovenska Bistrica, Slovenija

Če izdelki niso vrnjeni v navedenem obdobju štirinajstih (14) dni po kupčevem obvestilu o odstopu, ne bo opravljeno povračilo.

Vse stroške vračila izdelkov nosi kupec.

 1. Povračilo preklicanih izdelkov

Prodajalec se strinja, da bo kupcu povrnil vse plačane zneske, vključno s stroški dostave (brez morebitnih dodatnih stroškov dostave, ki bi lahko nastali zaradi izbire kupčevega načina plačila, razen nižje stopnje dostave, ki jo ponuja prodajalec).  Povračilo za izdelke mora biti opravljeno na bančni račun, ki ga navede kupec, brez nepotrebnega zamika in v vsakem primeru najkasneje v štirinajstih (14) dneh od dne, ko je bil prodajalec obveščen o kupčevi odločitvi za odstop.  Povračilo kupcu ne sme povzročiti nobenih stroškov.  Povračilo zneska je lahko odloženo, dokler prodajalec dejansko ne prejme vrnjenih izdelkov, oziroma dokler kupec ne predloži dokazila o odpošiljanju izdelkov, kar koli nastopi prej.

Kateri koli izdelki, ki so po dostavi odpečateni oziroma izdelki, ki jih ni mogoče vrniti zaradi sanitarne ali zdravstvene zaščite, niso predmet odstopa (vključno in neomejeno na katere koli kozmetične izdelke, če je njihov pokrov odstranjen).

Za kakršne koli nadaljnje informacije o obsegu, vsebini ali navodilih, povezanih z uveljavljanjem kupčeve pravice do odstopa, lahko kupec stopi v stik s službo za stranke na naslednjem e-poštnem naslovu: [email protected]

 1. MEDIACIJA

Za vse druge težave glede naročila se obrnite na službo za stranke:

[email protected]

L’Oreal Adria d.o.o., Slavonska avenija 1c, 10000 Zagreb

+386 1 580 09 86

od 9.00 do 17.00 ure (pon–pet)

Po omenjeni napotitvi na službo za stranke in v primeru, da potrošnik ne želi uporabiti te metode ali ni zadovoljen z odgovorom, ima pravico zadevo predložiti Evropski elektronski platformi za spletno reševanje sporov, ki je na voljo na naslovu: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=BG.

OSEBNI PODATKI

 1. Osebni podatki

Vse osebne informacije (osebni podatki), označene z zvezdico in zbrane za namene naročanja po pošti, so obvezne, saj so takšne informacije potrebne za namen obdelave in dostave naročil ter izdaje računov.  Navedene informacije morajo biti strogo zaupne in jih lahko uporablja samo prodajalec ali njegovi podizvajalci pod enakimi obveznostmi, in sicer izključno za obdelavo naročil ter v skladu s pravilnikom o zasebnosti, ki je na voljo tukaj.

Kupec ima pravico do dostopa, spreminjanja, popravljanja ali brisanja svojih osebnih podatkov.

Kupec lahko uveljavlja to pravico, tako da pošlje sporočilo prodajalčevi službi za stranke tukaj.

Kupec lahko od prodajalca prejema informacijsko e-pošto o prodajalčevih izdelkih in aktivnostih, če kupec pred tem izrazi soglasje z označitvijo ustreznega polja.  Kupec ohrani pravico, da zavrne takšno komunikacijo predhodno, tako da ob potrditvi naročila ne izrazi soglasja, ali takšno komunikacijo kasneje zavrne po elektronski pošti s klikom tukaj.

 1. Piškotki

Spletno mesto uporablja piškotke.  Piškotki so računalniške datoteke, shranjene na trdem disku kupčevega računalnika. Za nadaljnje informacije o prodajalčevi uporabi piškotkov na tem spletnem mestu preberite obvestilo, ki je na voljo tukaj [Vstavite povezavo do pravilnika o piškotkih].

 1. RAZNO
 1. Višja sila

Nobena stranka ni odgovorna za neuspešno opravljene obveznosti, v celoti ali delno, ki izhajajo iz teh SPP, kadar je to posledica višje sile.

Višja sila je vsak dogodek, ki izpolnjuje kriterije, ki jih opredeljuje veljavna zakonodaja.

Vsaka pogodbenica, ki uveljavlja dogodek višje sile, o tem obvesti drugo pogodbenico v petih (5) delovnih dneh po nastopu takšne višje sile.  Stranki se strinjata, da se morata srečati v najkrajšem času, kot je praktično, da skupaj določita izvedbo pogojev naročila v obdobju dogodka višje sile.  Če prekinitev zaradi višje sile traja en (1) mesec ali več in prodajalec ne more izpolniti naročila, mora prodajalec kupcu povrniti kupnino, kar je odvisno od primera.

 1. Delna neveljavnost

V primeru, da je za katero koli določbo teh SPP ugotovljeno, da je neveljavna skladno s katerim koli zakonom ali predpisom oziroma končno odločbo, ki jo je izdalo pristojno sodišče, vse druge določbe ostanejo v celoti v veljavi.

 1. Celotne SPP

Ti SPP in rekapitulacijsko poročilo, poslano kupcu, tvorijo enotno pogodbo in odražajo celoten sporazum med strankami.

V primeru kakršnega koli neskladja med katerim koli izmed teh dokumentov prevladajo ti SPP.

 1. Dopolnila SPP

Tukaj je opredeljeno, da je kupec pooblaščen, da te SPP shrani ali natisne, pod pogojem, da jih ne bo na noben način spreminjal.

Veljavni SPP morajo biti ves čas na voljo v zavihku »Splošni pogoji prodaje« na vsaki strani spletnega mesta.

Prodajalec lahko občasno posodobi te SPP.  Vsaka takšna posodobitev mora biti predmet predhodnega obvestila, objavljenega na spletnem mestu.

 1. Pravo, ki ureja SPP

Te SPP in celotno pogodbo med kupcem in prodajalcem ureja slovenska zakonodaja.  V primeru kakršnega koli spora med kupcem in prodajalcem, če rešitve ni mogoče poiskati z mediacijo v skladu z zgornjim razdelkom 8, se zadevni spor prenese na slovenska pristojna sodišča.

Sporočilo o orientaciji
Za najboljšo izkušnjo obrnite svojo napravo