Main content
environmental awareness

FORMULACIJA ZA BOLJŠO PRIHODNOST

Boljša prihodnosje naša pot k zmanjšanju vpliva na okolje in izboljšanju
skupnosti, ki ji služimo. Ker si prizadevamo za bolj zdrav planet, Kiehl’s ustvarja bolj odgovorne formule z obnovljivimi sestavinami in trajnostno embalažo,
hkrati pa izboljšuje materiale, ki jih uporabljamo v naših trgovinah.

PRISPEVAMO SVOJ DELEŽ

Akcija Kiehl’s Does je bolj kot poslanstvo odgovornost v akciji. Sedaj prispevamo, da ustvarjamo manj odpadkov in zmanjšujemo emisije ogljika s pomočjo sestavin formule, ki jih uporabljamo ter embalažnih materialov, ki jih izberemo.

KAJ DELA KIEHL‘S

DOING OUR PART

More than a mission, Kiehl’s Does is responsibility in action. It’s what we’re doing now to generate less waste and reduce carbon emissions through the formula ingredients we use and the packaging materials we choose.

What Kiehl's does

VRAČANJE

Verjamemo v aktivno radodarnost in z akcijo Kiehl’s Gives, našo človekoljubno zavezanost za celotno podjetje, smo od leta 2015 podprli
137 dobrodelnih organizacij prek 213 lokalnih pobud s posebnim poudarkom na okolju in pozitivnih družbenih spremembah.

KAKO VRAČA KIEHL'S

SLOVARČEK

TERMINOLOGY & DEFINITION
TERMINOLOGIJA
Biorazgradljivo:
OPREDELITEV

Organski proizvodi, ki jih mikroorganizmi (predvsem bakterije, kvas in glive) v vodnem okolju lahko biološko razgradijo, da tvorijo CO2 in vodo

PCR:

Kratica za "reciklirano po uporabi", tehnični izraz za reciklirane materiale; PCR lahko pogosto najdemo v plastenkah, pokrovčkih, kozarcih in drugi embalaži za pakiranje, da zmanjšamo uporabo plastike primarnih virov

Obnovljiva surovina:

Material, sestavljen iz več kot 50 % materiala iz vira, ki ga je mogoče obnoviti ali ponovno gojiti, kot so rastline

Trajnostni vir:

Ta pristop zagotavlja, da surovine rastlinskega izvora prihajajo iz oskrbovalnih verig, ki spoštujejo biotsko raznovrstnost, omejujejo njihov vpliv na okolje, zagotavljajo proizvodnjo brez vpliva na ekosisteme in spodbujajo družbeno-ekonomski razvoj lokalnega prebivalstva; vsebuje lahko tudi element solidarnosti ter družbene odgovornosti v korist prikrajšanim skupnostim

Vodni odtis:

Splošni vpliv dane dejavnosti na vodo, vključno s skupno količino vode, ki jo porabi potrošnik ali proizvajalec (vključno s količino vode, ki se zbere in porabi ter nastalo onesnaženje)

Sporočilo o orientaciji
Za najboljšo izkušnjo obrnite svojo napravo