Main content
environmental awareness

FORMULACIJA ZA BOLJŠO PRIHODNOST

Boljša prihodnosje naša pot k zmanjšanju vpliva na okolje in izboljšanju
skupnosti, ki ji služimo. Ker si prizadevamo za bolj zdrav planet, Kiehl’s ustvarja bolj odgovorne formule z obnovljivimi sestavinami in trajnostno embalažo,
hkrati pa izboljšuje materiale, ki jih uporabljamo v naših trgovinah.

SLOVARČEK

TERMINOLOGY & DEFINITION
TERMINOLOGIJA
Biorazgradljivo:
OPREDELITEV

Organski proizvodi, ki jih mikroorganizmi (predvsem bakterije, kvas in glive) v vodnem okolju lahko biološko razgradijo, da tvorijo CO2 in vodo

Step 3
PCR:

Kratica za "reciklirano po uporabi", tehnični izraz za reciklirane materiale; PCR lahko pogosto najdemo v plastenkah, pokrovčkih, kozarcih in drugi embalaži za pakiranje, da zmanjšamo uporabo plastike primarnih virov

Obnovljiva surovina:

Material, sestavljen iz več kot 50 % materiala iz vira, ki ga je mogoče obnoviti ali ponovno gojiti, kot so rastline

Trajnostni vir:

Ta pristop zagotavlja, da surovine rastlinskega izvora prihajajo iz oskrbovalnih verig, ki spoštujejo biotsko raznovrstnost, omejujejo njihov vpliv na okolje, zagotavljajo proizvodnjo brez vpliva na ekosisteme in spodbujajo družbeno-ekonomski razvoj lokalnega prebivalstva; vsebuje lahko tudi element solidarnosti ter družbene odgovornosti v korist prikrajšanim skupnostim

Vodni odtis:

Splošni vpliv dane dejavnosti na vodo, vključno s skupno količino vode, ki jo porabi potrošnik ali proizvajalec (vključno s količino vode, ki se zbere in porabi ter nastalo onesnaženje)

Step 3
Vodni odtis:

Splošni vpliv dane dejavnosti na vodo, vključno s skupno količino vode, ki jo porabi potrošnik ali proizvajalec (vključno s količino vode, ki se zbere in porabi ter nastalo onesnaženje)

Step 3
PCR:

Kratica za "reciklirano po uporabi", tehnični izraz za reciklirane materiale; PCR lahko pogosto najdemo v plastenkah, pokrovčkih, kozarcih in drugi embalaži za pakiranje, da zmanjšamo uporabo plastike primarnih virov

SLOVARČEK

TERMINOLOGY & DEFINITION
TERMINOLOGIJA
Biorazgradljivo:
OPREDELITEV

Organski proizvodi, ki jih mikroorganizmi (predvsem bakterije, kvas in glive) v vodnem okolju lahko biološko razgradijo, da tvorijo CO2 in vodo

Step 3
Vodni odtis:

Splošni vpliv dane dejavnosti na vodo, vključno s skupno količino vode, ki jo porabi potrošnik ali proizvajalec (vključno s količino vode, ki se zbere in porabi ter nastalo onesnaženje)

Step 3
Obnovljiva surovina:

Material, sestavljen iz več kot 50 % materiala iz vira, ki ga je mogoče obnoviti ali ponovno gojiti, kot so rastline

Trajnostni vir:

Ta pristop zagotavlja, da surovine rastlinskega izvora prihajajo iz oskrbovalnih verig, ki spoštujejo biotsko raznovrstnost, omejujejo njihov vpliv na okolje, zagotavljajo proizvodnjo brez vpliva na ekosisteme in spodbujajo družbeno-ekonomski razvoj lokalnega prebivalstva; vsebuje lahko tudi element solidarnosti ter družbene odgovornosti v korist prikrajšanim skupnostim

Vodni odtis:

Splošni vpliv dane dejavnosti na vodo, vključno s skupno količino vode, ki jo porabi potrošnik ali proizvajalec (vključno s količino vode, ki se zbere in porabi ter nastalo onesnaženje)

Step 3
Vodni odtis:

Splošni vpliv dane dejavnosti na vodo, vključno s skupno količino vode, ki jo porabi potrošnik ali proizvajalec (vključno s količino vode, ki se zbere in porabi ter nastalo onesnaženje)

Step 3
Vodni odtis:

Splošni vpliv dane dejavnosti na vodo, vključno s skupno količino vode, ki jo porabi potrošnik ali proizvajalec (vključno s količino vode, ki se zbere in porabi ter nastalo onesnaženje)

Step 3
Vodni odtis:

Splošni vpliv dane dejavnosti na vodo, vključno s skupno količino vode, ki jo porabi potrošnik ali proizvajalec (vključno s količino vode, ki se zbere in porabi ter nastalo onesnaženje)

Step 3
Vodni odtis:

Splošni vpliv dane dejavnosti na vodo, vključno s skupno količino vode, ki jo porabi potrošnik ali proizvajalec (vključno s količino vode, ki se zbere in porabi ter nastalo onesnaženje)

Step 3
Vodni odtis:

Splošni vpliv dane dejavnosti na vodo, vključno s skupno količino vode, ki jo porabi potrošnik ali proizvajalec (vključno s količino vode, ki se zbere in porabi ter nastalo onesnaženje)

Step 3

SLOVARČEK

TERMINOLOGY & DEFINITION
TERMINOLOGIJA
Biorazgradljivo:
OPREDELITEV

Organski proizvodi, ki jih mikroorganizmi (predvsem bakterije, kvas in glive) v vodnem okolju lahko biološko razgradijo, da tvorijo CO2 in vodo

Step 3
PCR:

Kratica za "reciklirano po uporabi", tehnični izraz za reciklirane materiale; PCR lahko pogosto najdemo v plastenkah, pokrovčkih, kozarcih in drugi embalaži za pakiranje, da zmanjšamo uporabo plastike primarnih virov

Obnovljiva surovina:

Material, sestavljen iz več kot 50 % materiala iz vira, ki ga je mogoče obnoviti ali ponovno gojiti, kot so rastline

Trajnostni vir:

Ta pristop zagotavlja, da surovine rastlinskega izvora prihajajo iz oskrbovalnih verig, ki spoštujejo biotsko raznovrstnost, omejujejo njihov vpliv na okolje, zagotavljajo proizvodnjo brez vpliva na ekosisteme in spodbujajo družbeno-ekonomski razvoj lokalnega prebivalstva; vsebuje lahko tudi element solidarnosti ter družbene odgovornosti v korist prikrajšanim skupnostim

Vodni odtis:

Splošni vpliv dane dejavnosti na vodo, vključno s skupno količino vode, ki jo porabi potrošnik ali proizvajalec (vključno s količino vode, ki se zbere in porabi ter nastalo onesnaženje)

Step 3
Vodni odtis:

Splošni vpliv dane dejavnosti na vodo, vključno s skupno količino vode, ki jo porabi potrošnik ali proizvajalec (vključno s količino vode, ki se zbere in porabi ter nastalo onesnaženje)

Step 3
Vodni odtis:

Splošni vpliv dane dejavnosti na vodo, vključno s skupno količino vode, ki jo porabi potrošnik ali proizvajalec (vključno s količino vode, ki se zbere in porabi ter nastalo onesnaženje)

Step 3
Vodni odtis:

Splošni vpliv dane dejavnosti na vodo, vključno s skupno količino vode, ki jo porabi potrošnik ali proizvajalec (vključno s količino vode, ki se zbere in porabi ter nastalo onesnaženje)

Step 3

SLOVARČEK

TERMINOLOGY & DEFINITION
TERMINOLOGIJA
Biorazgradljivo:
OPREDELITEV

Organski proizvodi, ki jih mikroorganizmi (predvsem bakterije, kvas in glive) v vodnem okolju lahko biološko razgradijo, da tvorijo CO2 in vodo

Step 3
PCR:

Kratica za "reciklirano po uporabi", tehnični izraz za reciklirane materiale; PCR lahko pogosto najdemo v plastenkah, pokrovčkih, kozarcih in drugi embalaži za pakiranje, da zmanjšamo uporabo plastike primarnih virov

Obnovljiva surovina:

Material, sestavljen iz več kot 50 % materiala iz vira, ki ga je mogoče obnoviti ali ponovno gojiti, kot so rastline

Trajnostni vir:

Ta pristop zagotavlja, da surovine rastlinskega izvora prihajajo iz oskrbovalnih verig, ki spoštujejo biotsko raznovrstnost, omejujejo njihov vpliv na okolje, zagotavljajo proizvodnjo brez vpliva na ekosisteme in spodbujajo družbeno-ekonomski razvoj lokalnega prebivalstva; vsebuje lahko tudi element solidarnosti ter družbene odgovornosti v korist prikrajšanim skupnostim

Vodni odtis:

Splošni vpliv dane dejavnosti na vodo, vključno s skupno količino vode, ki jo porabi potrošnik ali proizvajalec (vključno s količino vode, ki se zbere in porabi ter nastalo onesnaženje)

Step 3

SLOVARČEK

TERMINOLOGY & DEFINITION
TERMINOLOGIJA
Biorazgradljivo:
OPREDELITEV

Organski proizvodi, ki jih mikroorganizmi (predvsem bakterije, kvas in glive) v vodnem okolju lahko biološko razgradijo, da tvorijo CO2 in vodo

Step 3
Vodni odtis:

Splošni vpliv dane dejavnosti na vodo, vključno s skupno količino vode, ki jo porabi potrošnik ali proizvajalec (vključno s količino vode, ki se zbere in porabi ter nastalo onesnaženje)

Step 3
PCR:

Kratica za "reciklirano po uporabi", tehnični izraz za reciklirane materiale; PCR lahko pogosto najdemo v plastenkah, pokrovčkih, kozarcih in drugi embalaži za pakiranje, da zmanjšamo uporabo plastike primarnih virov

Obnovljiva surovina:

Material, sestavljen iz več kot 50 % materiala iz vira, ki ga je mogoče obnoviti ali ponovno gojiti, kot so rastline

Trajnostni vir:

Ta pristop zagotavlja, da surovine rastlinskega izvora prihajajo iz oskrbovalnih verig, ki spoštujejo biotsko raznovrstnost, omejujejo njihov vpliv na okolje, zagotavljajo proizvodnjo brez vpliva na ekosisteme in spodbujajo družbeno-ekonomski razvoj lokalnega prebivalstva; vsebuje lahko tudi element solidarnosti ter družbene odgovornosti v korist prikrajšanim skupnostim

Vodni odtis:

Splošni vpliv dane dejavnosti na vodo, vključno s skupno količino vode, ki jo porabi potrošnik ali proizvajalec (vključno s količino vode, ki se zbere in porabi ter nastalo onesnaženje)

Step 3
Vodni odtis:

Splošni vpliv dane dejavnosti na vodo, vključno s skupno količino vode, ki jo porabi potrošnik ali proizvajalec (vključno s količino vode, ki se zbere in porabi ter nastalo onesnaženje)

Step 3
Vodni odtis:

Splošni vpliv dane dejavnosti na vodo, vključno s skupno količino vode, ki jo porabi potrošnik ali proizvajalec (vključno s količino vode, ki se zbere in porabi ter nastalo onesnaženje)

Step 3

DOING OUR PART

More than a mission, Kiehl’s Does is responsibility in action. It’s what we’re doing now to generate less waste and reduce carbon emissions through the formula ingredients we use and the packaging materials we choose.

What Kiehl's does
Sporočilo o orientaciji
Za najboljšo izkušnjo obrnite svojo napravo